کشاورز خوش ذوق با نوار تیپ آبیاری مترسک متحرک ساخت

در این مقاله در مورد پدیده نادری تحت عنوان کشاورز خوش ذوق با نوار تیپ آبیاری مترسک متحرک ساخت، صحبت خواهیم نمود. برای آگاهی بیشتر می توانید با مجموعه آراد برندینگ ارتباط برقرار نمایید.

سیستمهای جدیدی که در آبیاری گلخانه ها و زمینهای کشاورزی استفاده می نمایند نیازمند به لوله های مخصوص می باشند. نوار تیپ آبیاری قطره ای یکی از این نمونه هاست که مردم برای آبیاری گیاهان مختلف از آن استفاده می کنند.

نوار تیپ یک لوله صاف و نازک می باشد که در فواصل معین و مشخص دارای روزنه هایی است که از طریق این روزنه ها آب به صورت قطره ای خارج شده و مستقیم به ریشه گیاه می رسد.

نوار تیپ آبیاری اصفهان تولید شده در شهر اصفهان است و از نمونه های با کیفیت می باشد.

نوار تیپ به دلیل پخش آب به طور یکسان به ریشه و ساقه گیاه و در کنار آنها مانع از به وجود آمدن علفهای هرز می شود که این عامل سبب افزایش محصولات کشاورزی و درآمد بالا در مدت زمان کم می شود. قیمت نوار تیپ آبیاری با توجه به انواع سایز و متناسب به نیاز افراد معین می گردد.