قیمت فروش عمده نوار تیپ آبیاری درجه ۱

کشور ما از جمله کشورهایی است که با مشکلات جدی در رابطه با خشکسالی مواجه است. از طرفی سال هاست که بحث مصرف بهینه آب در فعالیت های زراعی مطرح شده است. یکی از راهک

نمایندگی فروش عمده نوار تیپ درجه ۱ اصل

برای آبیاری گیاهان و سبزیجاتی که به صورت ردیفی کاشته می شوند از نوار تیپ استفاده می کنند. این وسیله یک لوله پلیمری یکسره است که در فواصل مشخص دارای محلی برای خر